از ابتدای سال 1399 طرحی تحت عنوان «ایران همدل» با مشارکت کمیته امداد حضرت امام و وزارت آموزش‌‌وپرورش در سراسر کشور کلید خود. 

طرح مدارس همدل با هدف گسترش و تامین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی با همکاری کمیته امداد حضرت امام و وزارت آموزش‌ و پرورش طراحی و اجرا شده است که به ‌واسطه آن دانش‌آموزان مستعد تحت پوشش کمیته امداد، با مشارکت موسسین از خدمات آموزشی در مدارس هیات امنایی و غیردولتی بهره‌مند می‌شوند.

در عین حال طبق اعلام جناب آقای محمود زارع، در سال 99 و همزمان با اجرای طرح مدارس همدل، تعداد 11 دانش‌آموز در سال 1400تعداد چهارده دانش آموز و سال 1401 تعداد نوزده دانش آموز تحت حمایت در مدارس جوادالائمه تحصیل می‌کردند که در سه بخش عمدۀ

1.      کلاس های رسمی درسی برابر جدول برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی به میزان 25، 30 و 35 ساعت؛

2.     فعالیت های فوق برنامه اعم از آموزشی، پرورشی و مشاوره ای، اردویی  و.. به میزان حداکثر شش ساعت؛

3.     کلاس های تست و کلاسهای ویژه تقویت بنیه علمی؛

برای این دانش آموزان به صورت کاملا رایگان در نظر گرفته شده است و دانش آموزان تحت پوشش توانستند بحمدالله با بهره گیری از امکانات مدارس، موفق به رشد علمی و تقویت توانمندی خود شوند.