بسمه تعالی 

تربیت واژه‌ای عام است که همۀ فعالیت‌های آموزش‌وپرورش را در بر می‌گیرد. کاربرد عام واژۀ تربیت در اسناد بالا دستی آموزش‌وپرورش مشکل جدا انگاری آموزش از پرورش یا تعلیم از تربیت را در ادبیات نوشتاری چاره کرده است به همین منظور در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 6 ساحت تربیت بر شمرده شده که یکی از آن‌ها، ساحت «علمی، فناورانه» است و این ساحت از منظر عمومی آموزش نامیده و خوانده می‌شود. بنابراین آموزش مصطلح یکی از ساحت‌های تربیت تلقی می‌شود و ما نیز مجدانه بر این باوریم که تربیت را ساحت‌هایی چندگانه است و اصطلاح آموزش خود بخشی از تربیت و یکی از ساحت‌های آن به شمار می‌آید. از این‌رو مأموریت مجتمع را بسترسازی برای تربیت همه جانبه می‌دانیم و امید داریم که اهتمام به این مأموریت زمینه‌ساز زیستن و خوب‌زیستن دانش‌آموزان شود و توانایی آنان را برای تغییر در زندگی خود «فردی» و دیگران «جمعی» افزایش دهد. ما بر این باوریم که تربیت تنها با روایت‌کردن مطالب درسی، تأکیدکردن، امرکردن، سخت‌گرفتن و تنبیه یا تشویق‌کردن اتفاق نمی‌افتد. بر این باوریم که تربیت دستوری نیست بلکه «یادگیری» در فرآیند تربیت شکل می‌گیرد و در پیمودن این راه پرغوغا، پیچیده و دشوار، تفاوت‌های فردی، فراهم‌کردن زمینۀ مشارکت، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی، محیط با نشاط، حال خوب دانش‌آموزان و همراهی و هم‌افزایی خانواده‌ها، از زمرۀ شرایط و لوازم درست پیمودن این راه است. 

از نگاه ما، تربیت همه‌جانبه بر ساحت‌های تربیتی (اعتقادی، عبادی و اخلاقی) (اقتصادی وحرفه ای) (علمی و فناوری) (اجتماعی وسیاسی) (زیستی وبدنی) (زیبایی شناختی و هنری) استوار است و باید متوازن بسترسازی شود و با دقت نظر و پرهیز از برداشت‌های شمی و سلیقه‌ای از جهان و برتری‌دادن ساحتی بر ساحت دیگر اجتناب شود و از تقلیل و کم‌اهمیت انگاشتن ساحتی بر ساحت دیگر پرهیز شود.

در موضوع و مسئله مهم، پیچیده، دشوار و البته موثر تربیت، ما صاحب سه دهه تجربه زیسته هستیم و با افتخار در آستانه دهه چهارم ایستاده‌ایم .

در سه دهه گذشته کوشیده‌ایم که با بهبود مستمر، شرایط مناسبی فراهم کنیم و اینک با دست ما سه دهه تلاش و بهرمندی از یافته های ارزشمند بر آنیم تا با مطالعه، پژوهش و استفاده از نظرات اندیشه‌ورزان این عرصه و با بهره‌گیری از تجارب و ره یافت‌های مدیران و معلمان فرهیخته، نواندیش و خلاق مجتمع آرام‌آرام مسیر بهسازی را بپیمائیم و با اندیشیدن مستمر در گذشته و باز اندیشیدن در یافته‌ها و برگزیدن رویکردهای بهینه، همۀ همت و تلاش‌مان را صرف کنیم تا بسترسازی همه‌جانبه برای ساحت‌های تربیت را در محیطی با نشاط، فعال، موثر و خلاق جامه عمل بپوشانیم.

بر این باوریم که در این مسیر پر افت و خیز و در فراز و فرود، صعود به بلندای برتر و بهتر، بدون همراهی، همدلی، همکاری، هم‌اندیشی و هم‌افزایی خانواده‌ها راه نوردیدن بسیار سخت‌تر و بلکه نا‌ممکن می‌نماید.

از این‌رو قاطعانه از والدین محترم دانش‌آموزان استمداد می‌جوئیم و انتظار و امید داریم با کنکاش و دقت نظر در ره‌یافت‌های ما که نتیجه و برآیند سه دهه آزمودن، اندیشیدن، بازآزمودن و اصلاح‌کردن است، مشارکت‌جویانه و فعالانه یاری‌رسان ما و فرزندان خویش باشند .

ومن الله التوفیق