مجله مدرسه ما از سال 1391 به صاحب امتیازی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)، کار خود را آغاز کرده است و تاکنون هفده شماره از آن به چاپ رسیده است.
مجله مدرسه ما، نشریه‌ای است که در آن اطلاعات، یافته‌ها و فعالیت‌های گوناگون را برای بهسازی فرآیند آموزش به اشتراک می‌گذارد.
مخاطبان نشریه مدرسه ما معلمان، مدیران خانواده ها و دست‌اندرکاران عرصه آموزش و پرورش هستند.
تلاش ما این است که در این نشریه مطالعات، تجربه‌های زیسته و تحولات آموزش و پرورش را به اشتراک بگذاریم. 

مخاطبان: معلمان - مدیران -خانواده
56 الی 64 صفحه رنگی و 4 صفحه جلد