مطالبی که برای درج در نشریه مدرسه ما ارسال می شود باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تحصیلی و اطلاع رسانی این مجله مرتبط باشد و در راستای ارتقای سطح علمی و مهارتی مشاوران مدارس و سایر آموزگاران و والدین علاقه مند به موضوعات آموزشی قرار گرفته و در جای دیگر چاپ نشده باشد.

مطالب در قالب word و از طریق ایمیل « cjcf.schools@gmail.com » به دفتر نشریه ارسال شود.

  • عنوان های اصلی و فرعی در مطالب ارسالی مشخص شود.
  • مجله در قبول، ویرایش و تخلیص مطالب رسیده مختار است.
  • آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رای و نظر مسئولان مجله نیست.