شاعر و نویسنده مطرح کشوری عنوان کرد:‌ از کودکان انتظار رفتار فراتر از سن آن‌ها نداشته باشیم نشست کتاب کاوی در خصوص نقد و بررسی کتاب در جستجوی کودکی، با حضور مصطفی رحمان دوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان و خالق آثاری همچون «صد دانه یاقوت»، غلامعلی سفید مدیرعامل مجتمع آموزشی جوادالائمه (ع) و جمعی از معلمان این مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی جوادالائمه (ع)، پس از برگزاری سلسله نشست‌های کتاب کاوی در گروه‌های متشکل از معلمان این موسسه و نقد و بررسی کتاب در جستجوی کودکی؛ از مصطفی رحماندوست به‌منظور پاسخ به نقدهای مطرح‌شده و گفتگو در خصوص شیوه‌های نوین آموزشی دعوت شد. مصطفی رحمان دوست در این نشست استفاده از ادبیات عامیانه را راز ماندگاری اشعار و نوشته‌ها عنوان کرد که با شیوایی و جذابیت بخشیدن به اشعار؛ باعث ماندگاری آن شعر و پیام در اذهان شده و معلمان می‌توانند از این نکته به‌عنوان رمز موفقیت و ماندگاری برای آموزش کودکان استفاده کنند. وی دنیای کودکان را دنیایی ساده و به‌دور از پیچیدگی عنوان کرد که باید برای آموزش نیز از همین زبان استفاده کرد و افزود: بر اساس تحقیقات انجام‌شده کودکان تا سن 11 سالگی تفکر منطقی ندارند و نباید انتظار رفتار و عملکردی فراتر از حد کودکانه آن‌ها داشته باشیم. رحماندوست بابیان اینکه ادبیات کودکانه مسئول پرورش کودکان است و معلمی موفق خواهد بود که بتواند آموزش را با پرورش همراه کند و تدریس را جذابیت ببخشد؛ ادامه داد: بازی و پرورش باید با آموزش همراه شود و ترکیب برنده را شکل دهد. وی در بیان اصل‌های مهم در تربیت و پرورش فرزندان گفت: شادمانه زیستن، مستقل بودن و روی پای خود ایستادن، خلاق بودن و دانستن این نکته که برای هر مشکل بیش از یک راه‌حل وجود دارد نه فقط یک راه‌حل و همچنین یکدیگر را محترم و به رسمیت شناختن و برتر ندانستن سبک زندگی خود باید در پرورش کودکان موردتوجه قرار گیرد. پاسخ به نقدهای مطرح‌شده در مورد کتاب در جستجوی کودکی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.