در پی بازدیدی که مدیران مجتمع آموزشی فردای روشن دیلم از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) داشتند؛ در مورد اهداف مشترک یکدیگر، به گفتگو نشستند. سپس در جریان بازدید از دبستان دخترانه دوره اول ناحیه 2، دبیرستان دخترانه دوره اول و دبستان پسرانه ناحیه 1 از طرح ها و ایده های آموزشی_فرهنگی مجتمع آموزشی بازدید کردند.