در جمع با «ان»، «ه» به گ تبدیل می شود مثلا ستاره اگر با «ان» جمع شود تبدیل می شود به ستارگان. در این بازی آموزشی گرگ (نماد حرف گ)، «ه» را می گیرد و خودش جایگزینش می شود.