دفتر مدیرعامل: 38239295-035

قائم مقام مجتمع آموزشی: 38239715- 035

تلفنخانه:05-38239700-035

فاکس: 38239716-035

آدرس : یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی – دفتر مرکزی موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

ایمیل: javadeducationcomplex@gmail.com

صندوق پستی: 1146/89165