ما از سال ها پیش خواهان ورود به ساحات مختلف تربیت بودیم. رسالت ما در آموزش و پرورش تربیت همه جانبه یک دانش آموز است به گونه ای که خوب زیستن را فرابگیر د و بتواند انسان خوبی باشد.

تنها با آموزش، صحبت کردن، تاکید کردن و امر کردن، تربیت حقیقی اتفاق نمی افتد. تربیت، دستوری نیست بلکه باید با مسئولیت دادن به کودکان و درگیر کردن آنها در فرآیند آموزش، تربیت را معنا کرد .

 باید توجه کرد زماتی که وارد بحث ساحت ها می شویم،  نمی تواتیم بگوییم کدام ساحت برتر است .

گزارش دادند که ۵۰ دانش آموز چاق شناسایی شدند و پس از پیگیری به وضعیت قابل‌قبولی رسیدند.  آیا این بهتر است یا اینکه بگویند کسی رتبه برتر کنکور شده است؟

ما در این مجموعه،  دانش آموزانی داریم که کتاب نوشته اند و دانش اموزانی که داستان ها را به تصویر میکشند. تجلی هنر درقلم.

چه کسی می تواند بگویدکسب  رتبه تک رقمی کنکور با ارزش تر است یا تربیت یک نویسنده که با هنرش  بر جامعه تاثیر می گذارد. بی گمان  هیچ کس. هیچ کس نمی‌تواند در این مورد ارزش گذاری کند .

 در آستانه سی سالگی مجتمع آموزشی جوادالائمه هستیم و بیش از هر موقع دیگر آموخته‌ایم که تربیت، یک شبه اتفاق نمی افتد .

تحول معنا پیدا نمی کند مگر آن که به صورت مستمر، عمیق و  آهسته  باشد .

مجتمع جوادالائمه همیشه کوشیده است تا در یک فرایند بهبود مستمر بهترینها را برای دانش‌آموزانش رقم بزند  و آنها را برای زندگی در آینده آماده سازد .

آینده از آن انسان های شاد، امیدوار و مهربان است آینده از آن فرزندان ماست .