فصل اول: (کلیات)

ماده1: نام: موسسه، (مجتمع ) آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) کویر یزد است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مجتمع نامیده می شود.

ماده2: نوع فعالیت: کلیه فعالیت های مجتمع، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3: مرکز اصلی: محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله صفائیه جوادالائمه، بلوار شهید قندی، کوچه (3 شهید قندی)، پلاک 0، طبقه همکف کدپستی 8915878315 و مجتمع می تواند در سایر نقاط کشور یا خارج از کشور با رعایت ضوابط شعبه نمایندگی داشته باشد.

ماده4: تابعیت: مجتمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به رعایت قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام مجتمع حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی نخواهد داشت.

ماده5: مدت فعالیت: مجتمع از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده6: دارایی اولیه: دارایی مجتمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000/000/10 ریال می باشد که توسط موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه(ع) تماما پرداخت شده و در اختیار مجتمع قرار گرفته است.

ماده7: هیات موسس عبارتند از: 1- غلامعلی سفید 2- محمدرضا حکاک زاده 3- سید محسن گلدانساز 4- حسن خورشید نام 5- محمد غفوری بیداخویدی 6- محمدحسین ابدی 7- سیدمحمد دعائی 8- محمدرضا راستی 9- ملوک مبین.

ماده8: اهداف مجتمع:

الف: تعلیم و تربیت دانش آموزان در چهارچوب نظام رسمی آموزش و پرورش کشور از مهدکودک تا قبل از دانشگاه با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح؛

ب: ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی جامعه مخاطب (دانش آموزان، اولیا، کادر تربیتی، آموزشی و اجرایی)؛

ج: ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت و همیاری همه جانیه اولیاء دانش آموزان، کارشناسان، علماء، استادان، هنرمندان، فرهنگ دوستان در طریق  اعتلای دانش و فرهنگ و ترویج معارف اسلامی؛

د: انجام فعالیت های ویژه به منظور شناسایی استعدادهای گوناگون دانش آموزان، رشد و شکوفایی و بالندگی آنان (و سرآمدی در صحنه های رقابتی فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، مهارتی، اجتماعی و ...) و ایجاد بسترهای مناسب جهت نوآوری و خلاقیت و کلیه فعالیت هایی که مرتبط با دانش آموزان بوده و جهت انجام آن نیاز به اخذ مجوز از ارگانهای رسمی می باشد؛

ه: انجام سایر فعالیت های مرتبط پیش بینی نشده.

فصل دوم: (ارکان مجتمع)

عبارتند از:

الف: هیات امنا

ب: هیات مدیره و مدیر عامل

ج: بازرسان